Informujemy, iż podobnie jak w latach ubiegłych w okresie ferii zimowych tj. w okresie od 15 do 26 lutego 2016r. będą prowadzić swoją działalność stołówki w wybranych szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym.

Obiady dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach dofinansowywane są w całości lub częściowo przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaś inni uczniowie mogą korzystać z obiadów na zasadach pełnej odpłatności.
Prawo do bezpłatnych obiadów mają dzieci, pochodzące z rodzin, w których dochód netto nie przekracza kwoty 771 zł na osobę. Dodatkowo obiady mogą być przyznane za częściową odpłatnością w przypadku, gdy dochód netto nie przekracza kwoty 1 028 zł na osobę w rodzinie.
Zainteresowani korzystaniem z obiadów odpłatnie powinni zgłosić się w jednej ze wskazanych poniżej szkół i zadeklarować swoją wolę, zaś osoby zainteresowane korzystaniem z dofinansowania obiadów dla dzieci, powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do pracownika socjalnego z Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin właściwej według miejsca zamieszkania rodziny.

Wykaz szkół, w których stołówki będą funkcjonować
w okresie ferii zimowych 2016r.

 • Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin,
  tel. 741-13-05
 • Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin,
  tel. 527-88-80
 • Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin,
  tel. 746-81-77
 • Gimnazjum nr 17, ul. Maszynowa 2, 20-218 Lublin, tel. 746-28-49
 • Zespół Szkół nr 8, ul. Krężnicka 156, 20-492 Lublin, tel. 750-09-23
 • Zespół Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin, tel. 532-65-12 (Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 20 uczniów)
 • Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50, 20-824 Lublin, tel. 466-46-10
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin, tel. 741-37-03
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin, tel. 747-70-03 (Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 20 uczniów)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin, tel. 525-70-12 (Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 25 uczniów)
 

Informacje o rekrutacji do szkół podstawowych

 Miasto Lublin zaprasza dzieci
i młodzież do aktywnego spędzenia wolnego czasu w czasie ferii zimowych w ramach akcji "Zima w mieście 2016".

Pełna oferta akcji dostępna jest na stronie internetowej www.zima.lublin.eu.Podczas ferii zimowych w naszej szkole każdego dnia
w godzinach 10.00 - 13.00 będą prowadzone zajęcia sportowe.
Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4, 5, 6.

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 lutego.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za luty 2016r.

 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie." Umberto Eco

W Lublinie zakończyła się V edycja Festiwalu Słowa i Obrazu 2015. Organizatorem Powiatowego Konkursu było Gimnazjum nr 9 w Lublinie, a partnerami : Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Po ogłoszeniu wyników z radością informujemy, że uczeń klasy 6d - Antoni Lewocki został WICEMISTRZEM SŁOWA. Ucznia przygotowywała do konkursu polonistka pani Agnieszka Lange. Gratulujemy!

 

„Gdy ktoś czyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie – wygra”.
Henryk Sienkiewicz

W styczniu ogłoszono wyniki II Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego poświęconego Bibliotekom Szkolnym "Moja przygoda w szkolnej bibliotece". Laureatami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły – II miejsce Maciej Janik z klasy 5g, przygotowywany przez panią Agnieszkę Lange i III miejsce – Izabela Fedorowska z klasy 6f, przygotowywana przez panią Annę Bochniak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

opracowała p. A. Lange