Informujemy, że dnia 25.11 zbiórka jest o godz. 8.00 na parkingu przy kościele MBR. Uczniowie, którzy mają chorobę lokomocyjną muszą pamiętać o przyjęciu odpowiednich leków w domu oraz zabraniu zapasu ze sobą. Informujemy, że autokar został zgłoszony przez Biuro ATAS do kontroli policyjnej.

 

Harmonogram przydziału sal na zebranie z rodzicami uczniów
w dniu 13.11.2014 r. /czwartek/

Więcej…

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie realizowane we współpracy
z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
Wojewódzką i Miejską Komendą Policji w Lublinie

„Działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Internecie – internetowe pułapki”.
Spotkanie odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r.,

  • o godzinie 17.30 w stołówce szkolonej rozpocznie się spotkanie dla rodziców uczniów klas I - III
  • o godzinie 18.30 w stołówce szkolnej rozpocznie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV – VI

Tematyka spotkania:
1. Zagrożenia przestępczością komputerową.
2. Sposoby kontroli i blokowania treści internetowych.

 

Informujemy, że dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica szkolna prowadzi zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i czynna jest stołówka.

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 listopada.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za listopad 2014 r.

 

Dnia 28 października 2014 r. w naszej szkole i w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego - filia 35 w Lublinie odbył się wieczorek poetycki pt. "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...". Uczniowie klas III-V recytowali wiersze o tematyce przemijania. Montaż słowno-muzyczny kierowany był do uczniów naszej szkoły, a adresatami popołudniowego spotkanie w bibliotece byli goście zaprzyjaźnieni ze szkołą, czytelnicy biblioteki, rodziny uczniów. Piękne i zapadające w serce słowa wierszy skłaniały odbiorców do głębokiej refleksji nad życiem i przemijaniem oraz były "duchowym wprowadzeniem" w czas zbliżającego się Święta Wszystkich Świętych i Zaduszek.

opracowała
p. A. Lange