Harmonogram przydziału sal na konsultacje z rodzicami
w dniu 18.12.2014 r. /czwartek/

klasy 1 - 3, godz. 17.00

1A - M. Lis, s. 1C
1B - M. Piątek, s. 2C
1C - A. Wiejak, s. 202A
1D - A. Kobus, s. 205A godz. 16.00-17.00
1E - B. Kozaczuk, s. 105A
1F - A. Gawłowska, s. 102A
1G - B. Bejnarowicz, s. 201A
1H - B. Kożuch, s. 205A
1I - M. Wajszczuk, s. 5A
1J - M. Oniszko, s. 202A
1K - H. Wróbel, s. 5C
1L - A. Ożóg, s. 201A

2A - A. Kowalska, s. 5C
2B - B. Sochal, s. 1A
2C - E. Krukowska, s. 2C
2D - S. Portka, s. 102A
2E - M. Maśkiewicz-Popiołek, s. 112A
2F - L. Hanczaruk, s. 101A
2G - A. Dębiak, s. 1C
2H - A. Dąbrowska, s. 204A - zebranie z rodzicami w środę 17.12 godz. 17.00

3A - E. Wasiluk, s. 5A
3B - G. Goliszek, s. 2A
3C - E. Myśliwiecka, s. 104A
3D - G. Sawicka, s. 101A
3E - J. Śliżewska, s. 104C - 16.12 /wtorek/ godz. 15.30 - 16.30
3F - M. Szumska, s. 2A
3G - E. Zakrzewska, s. 204A
3H - J. Jakubczyk-Gajowy, s. 105A
3I - E. Drabik, s. 1A


klasy 4 - 6, godz. 17.00

4a - I. Kwiatkowska-Fus, s. 105C
4b - B. Osmulska, s. 112A
4c - D. Skowronek-Matuszkiewicz, s. 206A
4d - M. Kudlicka, s. 102C
4e - J. Wysocka, s. 01D - godz. 17.30-18.30
4f - D. Dziewicka, s. 107C - godz. 18.00 - 19.00
4g - J. Cegłowski, s. 01B
4h - A. Chocyk, s. 06C
4i - D. Górski, s. 115B
4j - M. Kurpiel, s. 103C
4k - K. Łogożna-Wypych, s. 02B

5a - A. Sahakyan, s. 103D
5b - U. Furtak, s. 112B  
5c - A. Lange, s. 101C - 17.12 /środa/ godz. 15.30-16.30
5d - B. Wrótna, s. 109C
5e - A. Bochniak, s. 104D
5f - S. Złomańczuk - 17.12 /środa/ godz. 17.30-18.30 p. n-lski
5g - E. Grabowska, s. 07C
5h - M. Rał, s. 101C
5i - P. Wysocka, s. 08C

6a - J. Wadowska-Boruta, s. 012B
6b - D. Śnitko, s. 111B
6c - P. Matuszkiewicz, s. 011D
6d - B. Czykalska, s. 108B
6e - A. Maj, s. 104C
6f - A. Wójcik, s. 02D
6g - G. Przygoda, s. 106C
6h - R. Nykiel, s. 013D

Konsultacje pana Jarosława Falby - nauczyciela muzyki w klasach 4 c,d,e,f,g,h,i,j,k odbędą się 17.12 w środę o godz. 14.00 - 15.00 w pokoju nauczycielskim.

 

W czasie zimowej przerwy świątecznej szkoła organizuje
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
Rodziców, zainteresowanych zapewnieniem dzieciom opieki w tych dniach, prosimy o zgłaszanie tego faktu do wychowawców klas.
Należność za obiady będzie doliczona w miesiącu styczniu.

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 grudnia.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za grudzień 2014 r.

 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego ustalił następujące dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

31.10.2014r., 10.11.2014r., 2.01.2015r., 1.04.2015r., 30.04.2015r., 5.06.2015r.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, czynna jest świetlica szkolna i stołówka.
Jednocześnie informujemy:

  • zimowa przerwa świąteczna 22 – 31.12.2014 r.
  • ferie zimowe 2 – 15.02.2015 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Informujemy, że dnia 25.11 zbiórka jest o godz. 8.00 na parkingu przy kościele MBR. Uczniowie, którzy mają chorobę lokomocyjną muszą pamiętać o przyjęciu odpowiednich leków w domu oraz zabraniu zapasu ze sobą. Informujemy, że autokar został zgłoszony przez Biuro ATAS do kontroli policyjnej.

 

Harmonogram przydziału sal na zebranie z rodzicami uczniów
w dniu 13.11.2014 r. /czwartek/

Więcej…