W dniu 14.10.2014 r. w naszej szkole został zorganizowany I Festiwal Nauk Matematyczno-Przyrodniczych „Ścisły umysł”. Festiwal jest kierowany do uczniów klas IV, którzy rozpoczynają naukę przedmiotu przyroda. Jego głównym celem jest rozbudzenie wrodzonej dzieciom ciekawości i dociekliwości w poznawaniu świata. Staramy się to osiągnąć poprzez umożliwienie uczniom własnoręcznego przeprowadzania atrakcyjnych doświadczeń i obserwacji. Chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby nauka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych stała się dla uczniów naszej szkoły życiową przygodą.
W tegorocznej edycji festiwalu odbyły się warsztaty z następujących dziedzin:

  • Chemia
  • Biologia
  • Robotyka
  • Matematyka

Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi wydziałów Chemii i Biologii UMCS w Lublinie oraz nauczyciele Prywatnego Katolickiego LO i Gimnazjum im. K. Gostyńskiego w Lublinie. Festiwal został zorganizowany przez nauczycieli przyrody naszej szkoły.

 

Informujemy, że pływalnia jest nieczynna do odwołania.

 

Harmonogram przydziału sal na konsultacje z rodzicami uczniów
w dniu 16.10.2014 r. /czwartek/

Więcej…

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 października.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za październik 2014 r.

 

Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu  na podstawie wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska rodziców. Wskazania rady pedagogicznej powinny być zgodne z przedstawianym przez CKE możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu.

Więcej…

 

Nowa forma sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Więcej…