Zapraszamy na nową stronę szkoły:

www.sp51.lublin.eu

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 marca.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za marzec 2016r.

 

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

  • W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ WYBRANI UCZNIOWIE Z KLAS III, KTÓRZY TWORZĄ DRUŻYNY.
  • Każdy nauczyciel może wystawić jedną drużynę (2 osobową).
  • ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin, tel./fax. 081 527-88-80.
  • Osoby odpowiedzialne: Joanna Sanecka nauczyciel języka angielskiego.
  • MIEJSCE KONKURSU: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W LUBLINIE.
  • TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 10 kwietnia 2016 r. Nie będą uwzględniane zgłoszenia przesłane po tej dacie.
  • TERMIN KONKURSU: 19 kwietnia (wtorek) 2016 r. godz. 9:00.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

opracowanie: p. J. Sanecka

 

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 - plik pdf

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie) i klas pierwszych
na Dni Otwartych Drzwi.

Zapraszamy w:

  • czwartek 3 marca 2016r. w godz. 16.00 - 18.00
  • sobotę 12 marca 2016r. w godz. 10.00 - 14.00
 

Informujemy, iż podobnie jak w latach ubiegłych w okresie ferii zimowych tj. w okresie od 15 do 26 lutego 2016r. będą prowadzić swoją działalność stołówki w wybranych szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym.

Obiady dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach dofinansowywane są w całości lub częściowo przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaś inni uczniowie mogą korzystać z obiadów na zasadach pełnej odpłatności.

Więcej…