Laureatami Diecezjalnego Konkursu Plastycznego
pt. “Moje spotkanie z Matką Bożą Latyczowską”, są:

w kategorii klas I

 • I miejsce: Sylwia Mól ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie
 • II miejsce: Weronika Twardzik ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie
 • III miejsce: Lena Jagóra ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie


w kategorii klas II

 • I miejsce: Katarzyna Wierucka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie
 • II miejsce: Antonina Bujak ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
 • III miejsce: Weronika Paszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie


w kategorii klas III

 • I miejsce: Sawa Milena ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie
 • II miejsce: Katarzyna Wasilewska ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
 • III miejsce: Julia Ciesielka ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie


Ponadto wyróżniono prace:

 • Hanny Kostyły ze Szkoły Podstawowej w Nowodworze
 • Sergiusza Grębowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
 • Wiktorii Dudek ze Szkoły Podstawowej w Stasinie
 • Zuzanny Goch ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
 • Natalii Panasiuk ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie

Prace oceniało Jury w składzie:
1. Magdalena Kwiatkowska – Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej
2. Lidia Hanczaruk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. Mariusz Kowal – nauczyciel plastyki
4. Robert Nykiel – nauczyciel plastyki

 

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 5 listopada 2014 r. o godz. 11.00.
Zapraszamy wszystkich laureatów wraz z nauczycielami.

opracowała
p. A. Twardzik

 

Informujemy, że dzień 31 października 2014 r. (piątek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica szkolna prowadzi zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i czynna jest stołówka.

 

Informujemy, że od dnia 23 października pływalnia jest czynna.

 

W dniu 14.10.2014 r. w naszej szkole został zorganizowany I Festiwal Nauk Matematyczno-Przyrodniczych „Ścisły umysł”. Festiwal jest kierowany do uczniów klas IV, którzy rozpoczynają naukę przedmiotu przyroda. Jego głównym celem jest rozbudzenie wrodzonej dzieciom ciekawości i dociekliwości w poznawaniu świata. Staramy się to osiągnąć poprzez umożliwienie uczniom własnoręcznego przeprowadzania atrakcyjnych doświadczeń i obserwacji. Chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby nauka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych stała się dla uczniów naszej szkoły życiową przygodą.
W tegorocznej edycji festiwalu odbyły się warsztaty z następujących dziedzin:

 • Chemia
 • Biologia
 • Robotyka
 • Matematyka

Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi wydziałów Chemii i Biologii UMCS w Lublinie oraz nauczyciele Prywatnego Katolickiego LO i Gimnazjum im. K. Gostyńskiego w Lublinie. Festiwal został zorganizowany przez nauczycieli przyrody naszej szkoły.

foto-relacja w zakładce Galeria

 

Harmonogram przydziału sal na konsultacje z rodzicami uczniów
w dniu 16.10.2014 r. /czwartek/

Więcej…

 

informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 października.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za październik 2014 r.