informacje o płatnościach

Należności prosimy uregulować do 15 września.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
UL.BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN
BANK PEKAO S.A. V O/Lublin
50 1240 1503 1111 0010 0149 9286
w tytule wpłaty:
imię i nazwisko dziecka, klasa 0..., opłata za zerówkę za wrzesień 2015 r.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01. 09. 2015r.

  • Godz. 9.00 klasy I i oddziały „0” oraz klasy IIf, IIg, IIId, IIIb – powitanie uczniów, rodziców i wychowawców klas I oraz oddziałów „0” przez Dyrektor Mariannę Olszańską w sali gimnastycznej.
    Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych.
  • Godz. 9.00 klasy II, IVa, b, c, d oraz klasy VI - spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych.
    Klasy IV a, b, c, d po spotkaniu z wychowawcą udadzą się do biblioteki szkolnej po odbiór podręczników szkolnych.
  • Godz. 10.30 klasy  III, IVe, f, g, h, i oraz klasy V - spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych. Klasy IV e, f, g, h, i po spotkaniu z wychowawcą udadzą się do biblioteki szkolnej po odbiór podręczników szkolnych.

UWAGA:
Podręczniki dla uczniów klas IV będzie można odbierać również 3 września /czwartek/ oraz 4 września /piątek/ w bibliotece szkolnej.


02. 09. 2015r. MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Dnia 2 września 2015r. w naszej szkole ma miejsce Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.
W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły według planu lekcji. Czynna jest świetlica i stołówka szkolna.
Uczniowie z pierwszej zmiany uczestniczą we Mszy Świętej inaugurującej rok szkolny w naszym mieście o godz. 9.00.

W dniach 1 oraz 2 września uczniów obowiązuje strój galowy.

Uprzejmie informujemy, że parking szkolny
w dniu 2 września 2015r. jest nieczynny do godz. 11.00.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 51
odbędzie się dnia 25 sierpnia 2015r. o godz. 10.00.

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
Wnioski należy składać w szkole do dnia 4 września 2015 roku włącznie.

Więcej…

 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła dysponuje wolnymi miejscami
w klasie I na rok szkolny 2015/2016 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do nauki w klasie integracyjnej.

 

Miasto Lublin zaprasza do aktywnego spędzania wakacji. Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo ofertę wakacyjnych zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży naszego miasta.
Więcej informacji >>> Lato w mieście